Skip to main content

Privacyverklaring

Versie 1.0

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tagweb B.V., tt. Vasumweg 292 1033 SJ Amsterdam.

Wij respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens doen wij volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteert.

Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Voor de statistieken verzamelt Google IP adressen en locaties van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Cookies

Tagweb.nl kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • 1. Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden;
  • 2. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Tagweb gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Tagweb kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen in uw internetbrowser aanpassen en cookies blokkeren.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar websites van derden. Als u hierop klikt is het uw eigen verantwoordelijkheid om de privacyverklaring van deze partijen te bekijken. Hoewel wij ervan uitgaan dat iedereen zich aan de wettelijk geldende regels houdt, kunnen wij dit niet voor iedereen controleren en/of garanderen. Tagweb is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Welke gegevens worden verwerkt en waarom

Wij registreren je naam, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens zoals je die aan ons opgeeft. Dit doen we om contact te kunnen leggen en onderhouden. In sommige gevallen (afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen) registreren we ook je IP-adres. Dit is nodig voor sommige diensten en om beheerwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig, of totdat je ons verzoekt om je persoonsgegevens te verwijderen.

Verstrekking aan onze leveranciers

Voor sommige diensten zoals hosting, glasvezel, cloud diensten, of een internetverbinding, werken we met toeleveranciers die daardoor ook toegang hebben tot de persoonsgegevens. Wij sluiten met deze leveranciers een verwerkersovereenkomst af om uw privacy te waarborgen.

Beveiliging

Onze ICT omgeving en website zijn goed beveiligd en up-to-date. Wij gebruiken onder andere SSL certificaten en firewalls. Ook organisatorisch hebben wij passende maatregelen getroffen.

Informatie, inzage, correctie en verwijderverzoeken

Voor het opvragen van meer informatie, inzage in je eigen persoonsgegevens, het laten aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen:
  • Tagweb B.V.

  • tt. Vasumweg 292
  • 1033 SJ Amsterdam
  • +31 (0)20 722 0652

  • administratie@tagweb.nl